Diarienummer KS-0135/2017
Titel Direktiv till ombud inför årsstämma i Sundbybergs stadshus AB den 4 april 2017
Startdatum 2017-02-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-03
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Direktiv till ombud inför årsstämma i Sundbybergs stadshus AB den 4 april 2017 2017-02-13 Utgående Visa dokumentet
Kallelse till årsstämma Sundbybergs stadshus AB 4 april 2017 2017-03-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 13 mars 2017 2017-03-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Direktiv till ombud inför årsstämma i Sundbybergs stadshus AB den 4 april 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Direktiv till ombud inför årsstämma i Sundbybergs stadshus AB den 4 april 2017 2017-03-29 Utgående Visa dokumentet
Sundbybergs stadshus AB:s årsredovisning inkl. granskningsrapport 2016 2017-04-04 Inkommande Visa fil
1, 2