Diarienummer KS-0133/2017
Titel Namnsättning av kvarter bredvid befintliga kvarteret Östern 5, Tulegatan/Rosengatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-02-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Namnsättning av kvarter bredvid befintliga kvarteret Östern 5, Tulegatan/Rosengatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad 2017-02-10 Utgående Visa fil
1, 2
Illustration 1 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Rådfrågning avseende namnsättning av kvarter bredvid befintliga kvarteret Östern 5, Tulegatan/Rosengatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad 2017-02-22 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Namnsättning av kvarter bredvid befintliga kvarteret Östern 5, Tulegatan/Rosengatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Namnsättning av kvarter bredvid befintliga kvarteret Östern 5, Tulegatan/Rosengatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om namnsättning av kvarter bredvid befintliga kvarteret Östern 5, Tulegatan/Rosengatan i Sundbybergs stad 2017-06-19 Utgående Visa fil
1, 2