Diarienummer KS-0130/2016
Titel Motion - Terapihundar till alla äldreboenden. Väckt av Jarmo Kärävä (SD)
Startdatum 2016-03-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Terapihundar till alla äldreboenden. Väckt av Jarmo Kärävä (SD) 2016-03-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2016 - Motion - Terapihundar till alla äldreboenden. Väckt av Jarmo Kärävä (SD) 2016-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av motion till äldrenämnden för yttrande senast den 30 juni 2016 2016-04-04 Utgående Visa fil
1, 2
Äldreförvaltningens underlag till äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2016 - Yttrande över motion "Terapihundar till alla äldreboenden" väckt av Jarmo Kärävä (SD) 2016-05-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2016 - Yttrande över motion "Terapihundar till alla äldreboenden" väckt av Jarmo Kärävä (SD) 2016-05-19 Inkommande Visa dokumentet
Svar på motion - Terapihundar till alla äldreboenden. Väckt av Jarmo Kärävä (SD) 2017-11-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion - Terapihundar till alla äldreboenden. Väckt av Jarmo Kärävä (SD) 2017-11-03 Upprättat Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Svar på motion - Terapihundar till alla äldreboenden. Väckt av Jarmo Kärävä (SD) 2017-11-15 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Svar på motion - Terapihundar till alla äldreboenden. Väckt av Jarmo Kärävä (SD) 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 528 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering för kännedom - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 528 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3