Diarienummer KS-0129/2017
Titel Social- och arbetsmarknadsförvaltningens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2016
Startdatum 2017-02-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2016 2017-02-09 Inkommande Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid sammanträdet den 21 februari 2017 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2016 2017-02-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2016 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2016 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2