Diarienummer KS-0128/2018
Titel Motion - Sundbyberg bör bilda ett område för boendeparkering. Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2018-02-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument