Diarienummer KS-0128/2016
Titel Motion - Mäns våld mot kvinnor. Väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2016-03-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Mäns våld mot kvinnor. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2016-03-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2016 - Motion - Mäns våld mot kvinnor. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2016-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av motion till social- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande senast den 30 juni 2016 2016-04-04 Utgående Visa fil
1, 2
Social- och arbetsmarknadsförvaltningnens underlag till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 juni 2016- Yttrande över motion ”Mäns våld mot kvinnor” väckt av Jesper Wiklund (V) 2016-06-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 juni 2016 - Yttrande över motion ”Mäns våld mot kvinnor” väckt av Jesper Wiklund (V) 2016-06-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på motion - Mäns våld mot kvinnor. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-11-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion - Mäns våld mot kvinnor. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-11-03 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Svar på motion - Mäns våld mot kvinnor. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Svar på motion - Mäns våld mot kvinnor. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 527 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering för kännedom - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 527 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3