Diarienummer KS-0127/2016
Titel Motion - Ett Sundbyberg fritt från våld. Väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2016-03-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Ett Sundbyberg fritt från våld. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2016-03-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2016 - Motion - Ett Sundbyberg fritt från våld. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2016-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av motion till grundskole- och gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden samt social- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande senast den 30 juni 2016 2016-04-04 Utgående Visa fil
1, 2
Grundskole- och gymnasienämndens underlag till sammanträde den 17 maj 2016 - Yttrande över motion ”Ett Sundbyberg fritt från våld” väckt av Jesper Wiklund (V) 2016-05-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 17 maj 2016 - Svar på motion - Ett Sundbyberg fritt från våld. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2016-05-20 Inkommande Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningnens underlag till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 juni 2016- Yttrande över motion ”Ett Sundbyberg fritt från våld” väckt av Jesper Wiklund (V) 2016-06-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 juni 2016 - Yttrande över motion ”Ett Sundbyberg fritt från våld” väckt av Jesper Wiklund (V) 2016-06-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 juni 2016 - Yttrande över motion ”Ett Sundbyberg fritt från våld” väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-01-10 Upprättat Visa dokumentet
Kultur- och fritidsförvaltningens underlag till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 juni 2016 2017-03-22 Inkommande Visa dokumentet
Svar på motion - Ett Sundbyberg fritt från våld. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-03-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion - Ett Sundbyberg fritt från våld. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-03-30 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på motion - Ett Sundbyberg fritt från våld. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på motion - Ett Sundbyberg fritt från våld. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-05-18 Utgående Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 29 maj 2017 2017-05-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Svar på motion - Ett Sundbyberg fritt från våld. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Svar på motion - Ett Sundbyberg fritt från våld. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2