Diarienummer KS-0126/2017
Titel Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020
Startdatum 2017-02-08
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-03
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsledningskontorets anvisningar för beredning av planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-02-08 Utgående Visa fil
1, 2
Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
KS-0126/2017-4 - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Byggnads- och tillståndsnämndens underlag till sammanträdet den 18 april 2017 - svar på remiss- Planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads budget 2018 med plan 2019-2020 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Äldrenämndens underlag till sammanträdet den 23 april 2017 - svar på remiss- Planeringsförutsättningar inför budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Grundskole- och gymnasienämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 18 april 2017 - svar på remiss- Planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads budget 2018 med plan 2019-2020 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Förskolenämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 20 april 2017 - svar på remiss - Planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads budget 2018 med plan 2019-2020 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande på remiss - Planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads budget 2018 med plan 2019-2020 2017-04-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 25 april - Svar på remiss - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads verksamhetsplan och budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
KS-0126/2017-4 - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 april 2017 - Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads verksamhetsplan och budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-25 Inkommande Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens underlag till sammanträdet den 9 maj 2017 - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Äldrenämndens beslut på sammanträdet den 23 aprl 2017 - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017- Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 20192020 2017-04-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Sundbybergs stadshus AB:s yttrande över planeringsförutsättningarna 2018 med plan 2019 och 2020 2017-05-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 9 maj 2017 - Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2