Visa ärende

Diarienummer KS-0121/2019
Titel Revidering av ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag
Startdatum 2019-02-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2019-07-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revidering av ägardirektiv till Sundbyberg stadshus AB och dess dotterbolag 2019-02-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag, den 19 december 2019, § 461 2019-02-25 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021, den 19 december 2018, § 558 2019-02-25 Upprättat Visa dokumentet
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 11 mars 2019 2019-03-13 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 11 mars 2019 2019-03-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2019 - Revidering av ägardirektiv till Sundbyberg stadshus AB och dess dotterbolag 2019-03-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 25 mars 2019 2019-03-26 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraterna skrivelse den 25 mars 2019 2019-03-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019, § 87 2019-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019, § 87 2019-03-29 Utgående Visa fil
1, 2
Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag den 25 mars 2019 2019-03-25 Upprättat Visa dokumentet