Diarienummer KS-0121/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om utvidgat tillstånd till kameraövervakning med drönare för Bjerking AB
Startdatum 2017-02-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-24
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om utvidgat tillstånd till kameraövervakning med drönare för Bjerking AB 2017-02-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om utvidgat tillstånd till kameraövervakning med drönare för Bjerking AB 2017-02-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om utvidgat tillstånd till kameraövervakning med drönare för Bjerking AB 2017-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 13 mars 2017 2017-03-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om utvidgat tillstånd till kameraövervakning med drönare för Bjerking AB 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om utvidgat tillstånd till kameraövervakning med drönare för Bjerking AB 2017-03-20 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på remiss - Dnr: 623-2017 2017-03-20 Utgående Visa fil
1, 2
Beslut från Länsstyrelsen i Uppsala län; tillstånd till kameraövervakning 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet