Diarienummer KS-0120/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Dags för nedbrytningsbara engångsartiklar. Väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-02-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument