Diarienummer KS-0116/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser
Startdatum 2017-02-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Avsägelse Norrvatten 2017-03-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Att avsäga sig uppdrag 2017-04-22 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 till Sundbybergs stadshus AB 2017-05-05 Utgående Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 till Sundbybergs stadshus AB 2017-05-05 Utgående Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 till Sundbybergs stadshus AB 2017-05-05 Utgående Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 till Sundbybergs stadshus AB 2017-05-05 Utgående Visa dokumentet
Begäran om entledigande från uppdrag i stadens bolag 2017-04-24 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av bolagsuppdrag 2017-05-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
KS-0116/2017-43 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-05 Utgående Visa fil
1, 2
KS-0116/2017-44 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-05 Utgående Visa fil
1, 2
KS-0116/2017-45 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-05 Utgående Visa fil
1, 2
KS-0116/2017-46 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-05 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 281 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 282 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 283 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 284 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
avsägelse nämnder och bolag 2017-09-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat KS-0116/2017-73 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering - KS-0116/2017-77 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2
Avsägelse bolag - Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-10-25 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0116/2017-90 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-08 Utgående
Expediering av KS-0116/2017-91 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-08 Utgående
Expediering av KS-0116/2017-92 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-08 Utgående
Expediering av KS-0116/2017-93- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-13 Utgående
Expediering av KS-0116/2017-94- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-13 Utgående
Expediering av KS-0116/2017-95- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-13 Utgående
Expediering av KS-0116/2017-96- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-13 Utgående
Avsägelse 2017-11-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden 2017 till bolag, förbund och stiftelser 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 27 november 2017 - Val av suppleant i styrelsen för Sundbyberg Vatten och Avfall AB för tiden fram till och med årsstämma 2019 2017-12-01 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 27 november 2017 - Val av ledamöter/suppleanter till styrelsen för Fastighets AB Förvaltaren nya dotterbolag 2017-11-27 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 27 november 2017 - Val av två lekmannarevisorer och två personliga suppleanter för Fastighets AB Förvaltarens nya dotterbolag 2017-12-01 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 27 november 2017 - Val av tre ledamöter varav en ordförande till Fastighets AB Förvaltarens dotterdotterbolag 2017-12-01 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av kommunfullmäktiges beslut på sammanträdet den 27 november 2017 - Val av två lekmannarevisorer och två personliga suppleanter till Fastighets AB Förvaltarens dotterdotterbolag 2017-12-01 Utgående Visa fil
1, 2
Entledigande av ledamot tillika förste vice ordförande i styrelsen för Sundbybergs stadshus AB 2017-12-15 Utgående Visa dokumentet
Kommunstyrelsens beslut den 18 december 2017, § 392 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Avsägelse av Amina Garba som ledamot i styrelsen för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-12-18 Inkommande
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 563 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0116/2017-124 - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 563 2018-01-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 567 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0116/2017-126 - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 567 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3