Diarienummer KS-0114/2017
Titel Direktiv till ombud vid årsmöte för NTF Öst den 30 mars 2017
Startdatum 2017-02-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument