Diarienummer KS-0109/2017
Titel Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende fastigheten Bävern 2 och Sundbyberg 2:17, Storskogen i Sundbyberg
Startdatum 2017-01-31
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-25
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende fastigheten Bävern 2 och Sundbyberg 2:17, Storskogen i Sundbyberg 2017-01-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende fastigheten Bävern 2 och Sundbyberg 2:17, Storskogen i Sundbyberg 2017-01-31 Utgående
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende fastigheten Bävern 2 och Sundbyberg 2:17, Storskogen i Sundbyberg 2017-05-08 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 maj 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende fastigheten Bävern 2 och Sundbyberg 2:17, Storskogen i Sundb 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 12 juni 2017 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende fastigheten Bävern 2 och Sundbyberg 2:17, Storskogen i Sundbyberg 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende fastigheten Bävern 2 och Sundbyberg 2:17, Storskogen i Sundbyberg 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Underskrivet exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende fastigheten Bävern 2 och Sundbyberg 2:17, Storskogen i Sundbyberg 2017-09-25 Inkommande Visa dokumentet