Diarienummer KS-0103/2018
Titel Yttrande i mål 2927-18 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut den 29 januari 2018 om revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda 2015 - 2018
Startdatum 2018-02-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förvaltningsrätten i Stockholm - Siyamak Sajadian-Sasanpour./. Sundbybergs stad angående laglighetsprövning enligt kommunallagen - mål 2927-18 fullmäktiges beslut den 29 januari 2018 2018-02-09 Inkommande PUL
Fråga om anstånd för yttrande i mål 2927-18 - Avdelning 33 2018-02-14 Utgående Visa dokumentet
Underrättelse om anstånd att avge yttrande i mål 2927-18 2018-02-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslut - Kammarrätten i Stockholm 2018-02-15 Inkommande PUL
Yttrande i mål 2927-18 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut den 29 januari 2018 om revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda 2015 - 2018 2018-02-15 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande i mål 2927-18 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut den 29 januari 2018 om revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda 2015 - 2018 2018-02-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Yttrande i mål 2927-18 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut den 29 januari 2018 om revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda 2015 - 2018 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads yttrande - Mål nr 2927-18, avd. 33 2018-03-15 Utgående Visa fil
1, 2
Mottagningsbevis av expedieringsmejl 2018-03-15 Inkommande Visa dokumentet
Undertecknat yttrande i mål 2927-18 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut den 29 januari 2018 om revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda 2015 - 2018 2018-03-16 Upprättat Visa dokumentet