Diarienummer KS-0101/2017
Titel Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Startdatum 2017-01-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-20
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017-01-30 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017-01-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Kommunstyrelsens delegationsordning, fastställd, gäller från och med 1 april 2017 2017-03-17 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017-03-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3