Diarienummer KS-0099/2017
Titel Medborgarförslag - Finlands självständighet ska firas i Sundbyberg, då staden är ett finska förvaltningsområde.
Startdatum 2017-01-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-01-29 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Finlands självständighet ska firas i Sundbyberg, då staden är ett finska förvaltningsområde. 2017-01-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Fil som beskriver medborgarförslaget 2017-01-29 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Medborgarförslag - Finlands självständighet ska firas i Sundbyberg, då staden är ett finska förvaltningsområde. 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet