Diarienummer KS-0098/2016
Titel Sundbybergs stads råd för funktionshindersfrågor 2016
Startdatum 2016-02-26
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-07
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse till kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 17 februari 2016 2016-02-26 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Protokoll från kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 17 februari 2016 2016-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Rapport från RSMH Solna/Sundbyberg inför kommunala rådet för funktionshindersfrågor 17 februari 2016 2016-02-29 Inkommande Visa dokumentet
Rapport från HjärtLung Solna/Sundbyberg till kommunala rådet för funktionshindersfrågor 2016-02-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2016 - Protokoll från kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 17 februari 2016 2016-04-13 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 5 april 2016 2016-04-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 5 april 2016 2016-04-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj 2016 - Protokoll från kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 5 april 2016 2016-05-19 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde onsdag 8 juni 2016-05-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 8 juni 2016 2016-06-30 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 21 september 2016 2016-09-08 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 september 2016 - Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 8 juni 2016 2016-09-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 21 september 2016 2016-09-30 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 - Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 21 september 2016 2016-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till det kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 26 oktober 2016 2016-10-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Inkommen remiss från kultur- och fritidsnämnden - Idrottspolitiskt program 2016-10-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Expediering till kultur- och fritidsnämnden - Svar på remiss om idrottspolitiskt program 2016-11-16 Utgående Visa fil
1, 2
Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 26 oktober 2016 2016-11-18 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Kallelse till det kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 7 december 2016 2016-11-25 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2016 - Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 26 oktober 2016 2016-12-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 7 december 2016 2016-12-20 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 7 december 2016 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet