Diarienummer KS-0096/2018
Titel Motion - Man bör komplettera obevakade övergångsställen med ljussignal. Väckt av Stefan Buncic (SD).
Startdatum 2018-02-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument