Diarienummer KS-0096/2017
Titel Framtagande av avfallsplan för perioden 2021-2032
Startdatum 2017-01-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-26
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Framtagande av avfallsplan 2021-2032 2017-01-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Sundbybergs stads ställningstagande till SÖRABS förfrågan om kommungemensam avfallsplan för perioden 2021-2032 2017-02-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Sundbybergs stads ställningstagande till SÖRABS förfrågan om kommungemensam avfallsplan för perioden 2021-2032 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på SÖRAB:S förfrågan om kommungemensam avfallsplan för perioden 2021-2032 2017-04-24 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av Sundbybergs stads svar på - SÖRABS förfrågan om kommunkommungemensam avfallsplan för perioden 2021-2032 2017-04-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4