Diarienummer KS-0096/2016
Titel Medborgarförslag - Efterlyser motorcykelparkeringar i Sundbyberg.
Startdatum 2016-02-26
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-02-26 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Efterlyser motorcykelparkeringar i Sundbyberg. 2016-02-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2016 - Medborgarförslag - Efterlyser motorcykelparkeringar i Sundbyberg. 2016-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Medborgarförslaget expedierat till stadsmiljö- och tekniska nämnden för besvarande 2016-03-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens beslutsunderlag inför sammanträde i stadsmiljö- och tekniska nämnden den 21 februari 2017 - Efterlyser motorcykelparkeringar i Sundbyberg 2017-02-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 21 februari 2017 - Efterlyser motorcykelparkeringar 2017-02-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 21 februari 2017 - Efterlyser motorcykelparkeringar 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 för kännedom 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2