Visa ärende

Diarienummer KS-0095/2016
Titel Uppdrag – beredning av beslutsunderlag avseende tävling för skolverksamhet i Västra Ursvik
Startdatum 2016-02-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument