Diarienummer KS-0094/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på Sweco Civil AB:s ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare
Startdatum 2017-01-26
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-02
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument