Diarienummer KS-0093/2018
Titel Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med bokslut 2017
Startdatum 2018-02-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-02-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Bilaga 1 2018-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Rättelseblad den 7 mars 2018 - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-03-07 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 12 mars 2018 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-03-13 Upprättat Visa fil
1, 2