Diarienummer KS-0093/2017
Titel Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola.
Startdatum 2017-01-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-01-25 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola. 2017-01-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Fil som beskriver medborgarförslaget 2017-01-25 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola. 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering medborgarförslag 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola 2017-06-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola 2017-06-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola 2017-06-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering för kännedom till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2