Diarienummer KS-0092/2018
Titel Ledamotsinitiativ - Utredning om trygghetsskapande åtgärder. Väckt av Mikael T Eriksson (M), Johan Storåkers (L), Stefan Bergström (C) och Maria Bohman Kreij (KD)
Startdatum 2018-02-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument