Diarienummer KS-0092/2017
Titel Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg
Startdatum 2017-01-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg 2017-01-25 Utgående
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg 2017-01-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg 2017-02-09 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 13 februari 2017 - Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensb 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 13 mars 2017 2017-03-15 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 13 mars 2017 2017-03-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma skrivelse den 27 mars 2017 2017-04-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg 2017-04-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma skrivelse den 10 april 2017 2017-04-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma skrivelse den 24 april 2017 2017-04-25 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Registreringsbevis för Tobin Properties AB 2017-02-09 Inkommande Visa dokumentet
Undertecknat markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg 2017-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av ett undertecknat markanvisningsavtal avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17 2017-09-29 Utgående