Diarienummer KS-0091/2017
Titel Rekrytering av förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Startdatum 2017-01-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-06
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rekrytering av förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-01-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Ordförandebeslut - Rekrytering av förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-01-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Rekrytering av förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Rekrytering av förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-02-10 Utgående Visa fil
1, 2