Diarienummer KS-0091/2016
Titel Sundbybergs stads program med strategier för digitalisering
Startdatum 2016-02-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppdrag om att ta fram en lokal digital agenda för Sundbyberg stad 2016-02-23 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2016 - Uppdrag om att ta fram en lokal digital agenda för Sundbyberg stad 2016-04-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering för kännedom - Uppdrag om att ta fram en lokal digital agenda för Sundbyberg stad 2016-04-15 Utgående
Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-03-23 Upprättat Visa dokumentet
REMISS - Sundbyberg stads strategi för digitalisering - remitteras till nämnderna och Sundbybergs stadshus AB för yttrande senast den 30 april 2017 2017-03-23 Utgående Visa fil
1, 2
Sundbybergs stads program med strategier för digitalisering 2017-03-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Begäran om anstånd från kultur- och fritidsnämnden - Sundbyberg stads strategi för digitalisering - för yttrande senast den 30 april 2017 2017-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran om anstånd från social- och arbetsmarknadsnämnden - Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-03-24 Inkommande Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens belsutsunderlag inför sammanträdet den 18 april 2017 - Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-04-07 Inkommande Visa dokumentet
Äldrenämndens underlag till sammanträdet den 23 april 2017. Svar på remiss - Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens underlag till sammanträdet den 25 april - Svar på remiss - Förslag till Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Grundskole- och gymnasienämndens belsutsunderlag inför sammanträdet den 18 april 2017 - Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Förskolenämndens belsutsunderlag inför sammanträdet den 20 april 2017 - Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB:s styrelsemöte den 18 april 2017 - Svar på remiss - Förslag till Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-04-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 - Svar på remiss - Förslag till Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-04-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande över remiss Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-04-21 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 april 2017 - Yttrande över remiss Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-04-25 Inkommande Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens underlag till sammanträdet den 9 maj 2017 - Lokal digital agenda för Sundbyberg stad 2017-04-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Äldrenämndens beslut på sammanträdet den 23 aprl 2017 - Lokal digital agenda för Sundbyberg stad 2017-04-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 2017-04-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndns sammanträde den 4 maj 2017 - Yttrande över Sundbybergs stads strategi för digitalisering Yttrande över Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 9 maj 2017 - Yttrande över Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Sundbybergs stads program med strategier för digitalisering 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 12 juni 2017 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Sundbybergs stads program med strategier för digitalisering 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Sundbybergs stads program med strategier för digitalisering 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads program med strategier för digitalisering 2017-07-04 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Sundbybergs stads program med strategier för digitalisering 2017-07-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3