Visa ärende

Diarienummer KS-0090/2016
Titel Löneöversyn 2016
Startdatum 2016-02-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2019-03-25
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Särskilda prioriteringar inför löneöversyn 2016 2016-02-23 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2016 - Särskilda prioriteringar inför löneöversyn 2016 2016-03-09 Upprättat Visa fil
1, 2
Ledarna minnesanteckningar från överläggning inför löneöversyn 2016-02-15 2016-03-15 Upprättat PUL
Civilekonomerna överläggning inför löneöversyn 2016 160304 2016-03-17 Upprättat PUL
Naturvetarna överläggning inför löneöversyn 160215 2016-03-17 Upprättat PUL
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2016 - Särskilda prioriteringar inför löneöversyn 2016 2016-03-18 Utgående Visa dokumentet
Sveriges Arkitekter Överläggning inför löneöversyn 2016 160223 2016-03-21 Upprättat PUL
Sveriges Ingenjörer Överläggning inför löneöversyn 2016 160224 2016-03-21 Upprättat PUL
SSR överläggning inför löneöversyn 160215 2016-03-23 Upprättat PUL
Sveriges Arbetsterapeuter överläggning inför löneöversyn 160223 2016-03-23 Upprättat PUL
Sveriges Psykologförbund överläggning i8nför löneöversyn 2016-03-03 2016-03-29 Upprättat PUL
Jusek överläggning inför löneöversyn 160222 2016-04-01 Upprättat PUL
Lärarnas riksförbund Överläggning inför löneöversyn 2016-02-26 2016-04-07 Upprättat PUL
Lärarförbundet Överläggning inför löneöversyn 2016-02-17 2016-04-07 Upprättat PUL
Fysioterapeuterna Överläggning inför löneöversyn 2016-02-15 2016-04-07 Upprättat PUL
Skolledarna Överläggning inför löneöversyn 2016-02-23 2016-04-07 Upprättat PUL
Vision Överläggning inför löneöversyn 2016-02-17 2016-04-07 Upprättat PUL
Sveriges Veterinärförbund överläggning inför löneöversyn 160302 2016-04-25 Upprättat Visa dokumentet
SRAT överläggning inför löneöversyn 2016-03-03 2016-04-28 Upprättat PUL
Vårdförbundet, Överläggning inför löneöversyn 2016-02-15 2016-04-28 Upprättat PUL
Kommunal överläggning inför löneöversyn 2016 2016-06-02 Upprättat PUL
Vision avstämning av löneöversynsprocessen 160526 2016-06-16 Upprättat PUL
DIK avstämning av löneöversynsprocessen 2016 160527 2016-06-16 Upprättat PUL
DIK överläggning inför löneöversyn 160229 2016-06-16 Upprättat PUL
Lärarförbundet avstämning av löneöversynsprocessen 2016 160523 2016-06-21 Upprättat PUL
Sveriges Arkitekter Protokoll/bekräftelse avstämning av löneöversynsprocessen 2016 160526 2016-07-06 Upprättat PUL
Fysioterapeuterna Protokoll/bekräftelse Avstämning av löneöversynsprocessen 2016 2016-07-06 Upprättat PUL
Civilekonomerna protokoll/bekräftelse Avstämning löneöversynsprocessen 2016-07-06 Upprättat PUL
Jusek protokoll/bekräftelse Avstämning av löneöversynsprocessen 2016 2016-07-06 Upprättat PUL
Ledarna Protokoll/bekräftelse Avstämning av löneöversynsprocessen 2016 2016-07-06 Upprättat PUL
Naturvetarna Protokoll/bekräftelse Avstämning av löneöversynsprocessen 2016 2016-07-06 Upprättat PUL
Skolledarna protokoll/bekräftelse avstämning av löneöversynsprocessen 2016 2016-07-06 Upprättat PUL
Sveriges Ingenjörer protokoll Avstämning av löneöversynsprocessen 2016 2016-07-06 Upprättat PUL
Sveriges Veterinärförbund protokoll/bekräftelse Avstämning av löneöversynsprocessen 2016 2016-07-06 Upprättat PUL
Lärarnas riksförbund LR avstämning av löneöversynsprocessen 160523 2016-08-09 Upprättat PUL
Vårdförbundet avstämning av löneöversynsprocessen 2016 160520 2016-08-23 Upprättat PUL
Kommunal och stadsledningskontoret, löneförhandling 2016 160831 2016-08-31 Upprättat PUL
Kommunal och stadledningskontoret, löneförhandling 2016 160921 2019-03-25 Upprättat Visa dokumentet