Diarienummer KS-0086/2018
Titel Medborgarförslag - Nästa jul på Ekbacken 2018 placeras julgranen i den stängda och kanske insnöade fontänen!
Startdatum 2018-02-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument