Diarienummer KS-0086/2017
Titel Remiss - Inbjudan till samråd avseende markförläggning av 130 kV kraftledning i Västra Ursvik, Sundbybergs stad och Stockholms stad
Startdatum 2017-01-24
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument