Diarienummer KS-0085/2018
Titel Medborgarförslag - Lägg till ett "h" så det blir Lilla Ahlby igen, precis så som det stavades på Gustaf II Adolfs tid.
Startdatum 2018-02-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument