Diarienummer KS-0083/2017
Titel Riktlinjer med bedömningskriterier för Sundbybergs stads miljöstipendium och stipendium för jämlikhet
Startdatum 2017-01-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-24
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument