Diarienummer KS-0079/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på FastOut AB:s ansökan om kameraövervakning avseende hela riket
Startdatum 2017-01-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-01
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på FastOut AB:s ansökan om kameraövervakning avseende hela riket 2017-01-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på FastOut AB:s ansökan om kameraövervakning avseende hela riket 2017-01-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på FastOut AB:s ansökan om kameraövervakning avseende hela riket 2017-01-23 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 6 februari 2017 2017-02-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på FastOut AB:s ansökan om kameraövervakning avseende hela riket 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Remissvar - Ansökan FastOut AB 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Remissvar - Ansökan FastOut AB 2017-02-10 Utgående Visa dokumentet
Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd till kameraövervakning, FastOut AB 2017-03-01 Inkommande Visa dokumentet