Diarienummer KS-0077/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på FastOut AB:s ansökan om kameraövervakning avseende Stockholms län
Startdatum 2017-01-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på FastOut AB:s ansökan om kameraövervakning avseende Stockholms län 2017-01-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på FastOut AB:s ansökan om kameraövervakning avseende Stockholms län 2017-01-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på FastOut AB:s ansökan om kameraövervakning avseende Stockholms län 2017-01-23 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 6 februari 2017 2017-02-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på FastOut AB:s ansökan om kameraövervakning avseende Stockholms län 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Remissvar - Ansökan från FastOut AB 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Remissvar - Ansökan från FastOut AB 2017-02-10 Utgående Visa dokumentet
Tillstånd till kameraövervakning 2017-02-15 Inkommande Visa fil
1, 2