Diarienummer KS-0075/2017
Titel Årets byggnad i Sundbyberg
Startdatum 2017-01-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-26
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument