Diarienummer KS-0074/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på Energikommissionens betänkande "Kraftsamling för framtidens energi" SOU 2017:02
Startdatum 2017-01-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-10
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss från Miljö- och energidepartementet - Energikommissionens betänkande "Kraftsamling för framtidens energi" SOU 2017:02 2017-01-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på Energikommissionens betänkande "Kraftsamling för framtidens energi" SOU 2017:02 2017-01-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på Energikommissionens betänkande "Kraftsamling för framtidens energi" SOU 2017:02 2017-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Remiss från Miljö- och energidepartementet - Energikommissionens betänkande "Kraftsamling för framtidens energi" SOU 2017:02 2017-01-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Norrenergis yttrande till Sundbybergs stad gällande Remiss från Miljö- och energidepartementet 2017-02-28 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på Energikommissionens betänkande "Kraftsamling för framtidens energi" SOU 2017:02 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på Energikommissionens betänkande "Kraftsamling för framtidens energi" SOU 2017:02 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr: M2017/00026/ Ee 2017-04-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3