Diarienummer KS-0073/2018
Titel Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB
Startdatum 2018-02-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-27
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB 2018-02-01 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB 2018-02-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB 2018-02-23 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av beslut - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB 2018-02-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3