Diarienummer KS-0069/2018
Titel Interpellation - Ta ansvar för kommunens krishantering! Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Alexandra Völker (S)
Startdatum 2018-01-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-10
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument