Diarienummer KS-0069/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Svenska 360 Visningar KB
Startdatum 2017-01-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Svenska 360 Visningar KB 2017-01-20 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Svenska 360 Visningar KB 2017-01-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Svenska 360 Visningar KB 2017-01-20 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 6 februari 2017 2017-02-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Svenska 360 Visningar KB 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr 211-42201-2016 2017-02-10 Utgående Visa fil
1, 2
Tillstånd till kameraövervakning, Länsstyrelsen Västra Götalands län dnr 211-42201-2016 2017-05-11 Inkommande Visa fil
1, 2