Diarienummer KS-0066/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Inspecta Sweden AB
Startdatum 2017-01-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Inspecta Sweden AB 2017-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Inspecta Sweden AB 2017-01-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Inspecta Sweden AB 2017-01-19 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 6 februari 2017 2017-02-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Inspecta Sweden AB 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Expedieriat - Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr 2112-45944-2016 2017-02-10 Utgående Sekretess
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare, 2112-45844-2016 2017-02-13 Inkommande Visa fil
1, 2