Diarienummer KS-0065/2015
Titel Detaljplan för påbyggnad av bostäder och teknisk anläggning på fastigheterna GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg (SMN-2461/2014)
Startdatum 2015-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Planuppdrag 2014-12-02 Inkommande Visa dokumentet
Planavtal - detaljplan för påbyggnad av lägenheter på befintliga fastigheten GULMÅRAN, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg (SMN-2461/2014) 2015-04-02 Upprättat PUL
Detaljplan för fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken i Ör - beslut om programsamråd 2015-04-24 Utgående Visa fil
1, 2
Planprogram för fastigheten Gulmåran 1 2015-04-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 18 maj 2015 - Detaljplan för fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken i Ör - beslut om programsamråd 2015-05-26 Upprättat Visa dokumentet
FASTIGHETSFÖRTECKNING 2015-06-01 Inkommande PUL
Solstudie - 20150410 2015-04-10 Inkommande Visa dokumentet
Solstudie - 20150413 2015-04-13 Inkommande Visa dokumentet
Expediering , programsamråd - Detaljplan för påbyggnad av lägenheter på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg 2015-06-01 Utgående PUL
Expedierat enligt sändlista, underlag till sändlista. Annons, underrättelser. 2015-06-01 Utgående PUL
P1. Programyttrande från Norrvatten 2015-06-02 Inkommande Visa dokumentet
P2. Programyttrande från Fortum 2015-06-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Mailutskick om samråd 2015-06-01 Utgående Visa dokumentet
P3. Programyttrande från storstockholms brandförsvar 2015-06-12 Inkommande Visa fil
1, 2
P4. Programyttrande från svenska kraftnät 2015-06-15 Inkommande Visa fil
1, 2
P5. Programyttrande från Länsstyrelsen 2015-06-16 Inkommande Visa fil
1, 2
P6. Programyttrande från Norrenergi 2015-06-17 Inkommande Visa fil
1, 2
P7. Programyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
P8. Programyttrande från trafikförvaltningen 2015-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2
P9. Programyttrande från lantmäteriet 2015-07-03 Inkommande Visa fil
1, 2
P10. Programyttrande från polisen 2015-07-07 Inkommande Visa dokumentet
P11. Programyttrande från Swedavia 2015-07-09 Inkommande Visa fil
1, 2
P12. Programyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2015-07-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
P13. Programyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2015-07-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
P14. Programyttrande från Trafikverket 2015-07-14 Inkommande Visa fil
1, 2
P15. Programyttrande från Skanova 2015-07-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
P16. Programyttrande från Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet, Förbundet för ett samhälle utan Rörelsehinder (DHR Sundbybergsavdelningen) 2015-07-17 Inkommande Visa dokumentet
P17. Programyttrande från privatperson 2015-07-17 Inkommande PUL
P18. Programyttrande från privatperson 2015-07-17 Inkommande PUL
P19. Programyttrande från privatperson 2015-07-17 Inkommande PUL
P20. Programyttrande från luftfartsverket 2015-07-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Bekräftelse mejl 2015-08-12 Utgående PUL
Detaljplan för fastigheterna Gulmåran 1 och Tätörten 1, Kavaljersbacken i Ör - beslut om plansamråd 2016-01-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Fastighetsförteckning 2016-02-02 2016-02-12 Inkommande Visa dokumentet
Planbeskrivning Gulmåran 1och Tätörten 1 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta Gulmåran 1 och Tätörten 1 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Situationsplan 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Situationsplan - grund för grönytefaktorsberäkning 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Sektion 1 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Sektion 2 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Sektion 3 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Sektion 4 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Fasadritning 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Fasadutsnitt 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Illustration 1 - före påbyggnad 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Illustration 1 - efter påbyggnad 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Illustration 2- före påbyggnad 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Illustration 2 - efter påbyggnad 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Illustration 3 - före påbyggnad 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Illustration 3 - efter påbyggnad 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Lägenhetssammanställning preliminär 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Parkeringsberäkning 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Grönytefaktor beräkning 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Programsamrådsredogörelse Gulmåran 1 2016-03-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 14 mars 2016 - Detaljplan för fastigheterna Gulmåran 1 och Tätörten 1, Kavaljersbacken i Ör - beslut om plansamråd 2016-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Samrådshandlingar expedierad enligt sändlistan, underrättelse samt annons 2016-03-23 Inkommande PUL
S1. Samrådsyttrande från lantmäteriet 2016-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
S2. Samrådsyttrande från Äldreförvaltningen 2016-04-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
S3. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2016-04-28 Inkommande Visa dokumentet
S4. Samrådsyttrande från äldrenämnden 2016-04-28 Inkommande Visa fil
1, 2
S5. Samrådsyttrande från Trafikförvaltningen 2016-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2
S6. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2016-05-03 Inkommande Visa dokumentet
S7. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-03 Inkommande PUL
S8. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2016-05-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S9. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2016-05-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S10. Samrådsyttrande från luftfartsverket 2016-05-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Samrådsredogörelse - Gulmåran 2016-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning granskningshandling - Gulmåran 2016-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för påbyggnad av bostäder på befintliga fastigheten GULMÅRAN 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör - beslut om granskning 2016-09-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Gulmåran 1_ritningar 2016-10-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Gulmåran 1_ reviderade ritningar 2016-10-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Plankarta- granskning 2016-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 14 november 2016 - Detaljplan för påbyggnad av bostäder på befintliga fastigheten GULMÅRAN 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör - beslut om granskning 2016-11-14 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning 2016-10-24 Inkommande Visa dokumentet
Expedierat underrättelse om granskning per post samt digitalt för detaljplan för returpark inom Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör, Sundbybergs stad, enligt sändlista. 2016-11-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expediering av rättelse om underrättelse av granskning för Gulmåran 1 i Sundbybergs stad, per e-post och post 2016-11-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
G1. Granskningsyttrande från Norrenergi 2016-11-27 Inkommande Visa fil
1, 2
G2. Granskningsyttrande från Lantmäteriet 2016-12-15 Inkommande Visa fil
1, 2
G3. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden (underlag) 2016-12-16 Inkommande Visa fil
1, 2
G4. Granskningsyttrande från privatperson 2016-12-16 Inkommande PUL
G5. Granskningsyttrande från Luftfartsverket 2016-12-19 Inkommande Visa fil
1, 2
G6. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2016-12-21 Inkommande Visa dokumentet
G7. Granskningsyttrande från Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 2016-12-22 Inkommande Visa fil
1, 2
G8. Granskningsyttrande från Storstockholms brandförsvar(SSBF) 2016-12-23 Inkommande Visa dokumentet
G9. Granskningsyttrande från Hyresgästföreningen 2016-12-23 Inkommande Visa dokumentet
Granskningsutlåtande - Antagandehandling 2017-01-02 Upprättat Visa dokumentet
G10. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-02-01 Inkommande Visa fil
1, 2
G11. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-02-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Detaljplan för påbyggnad av bostäder och teknisk anläggning på fastigheterna GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg - beslut om antagande 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Planbeskrivning - antagandehandling 2017-02-27 Upprättat Visa dokumentet
Information inför beslut om antagande för detaljplan för påbyggnad av bostäder och teknisk anläggning på fastigheterna GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg 2017-02-27 Utgående
Plankarta - antagandehandling 2017-03-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 april 2017 - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och teknisk anläggning på fastigheterna GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg (SM 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning - Antagandehandling 2017-04-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och teknisk anläggning på fastigheterna GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg - beslut om antagande 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse per post om godkännande efter granskning, enligt sändlista 2017-05-22 Utgående Visa dokumentet
Expediering av underrättelse till besvärsberättigade per e-post, om godkännande efter granskning, enligt sändlista 2017-05-23 Utgående PUL
Expediering av underrättelse per e-post enligt sändlista, om godkännande efter granskning för detaljplan Gulmåran 1, Sundbybergs stad 2017-05-23 Utgående PUL
Synpunkt inför överläggning i kommunfullmäktige 29 maj 2017 gällande Gulmåran 1 2017-05-28 Inkommande PUL
Svar på synpunkt inför överläggning i kommunfullmäktige 29 maj 2017 gällande Gulmåran 1 2017-06-01 Utgående PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och teknisk anläggning på fastigheterna GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg - beslut om antagande 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om antagande för Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör, Sundbyberg - med besvärshänvisning 2017-06-07 Utgående PUL
Expediering av underrättelse om antagande per post och e-post för Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör, Sundbyberg 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Länsstyrelsens beslut för antagen detaljplan för fastigheterna GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg 2017-06-21 Inkommande Visa fil
1, 2
Överklagan per e-post gällande detaljplan för Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör 2017-06-21 Inkommande PUL
Svar på e-post angående överklagan av detaljplan Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör, Sundbyberg 2017-06-22 Utgående PUL
Överklagan (original) för detaljplan för påbyggnad av bostäder och teknisk anläggning på fastigheterna GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg 2017-06-27 Inkommande PUL
Rättidsprövning av överklagan gällande detaljplan för påbyggnad av bostäder och teknisk anläggning på fastigheterna GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg 2017-06-28 Utgående PUL
Expediering av planpärm i sin helhet (kopia) till Mark- och miljödomstolen för prövning av överklagan 2017-06-28 Utgående Visa dokumentet
Telefonsamtal med mark- och miljödomstolen, mål nr P 3758-17 2017-08-07 Upprättat
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet enligt beslut i mål nr P 3758-17 2017-11-06 Inkommande PUL
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet enligt beslut i mål nr P 3758-17 - Bortredigerad 2017-11-06 Upprättat Visa dokumentet
Laga kraft bevis för Gulmåran 1 och Tätörten 1 2017-12-11 Upprättat Visa dokumentet
C 433 Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 2017-12-11 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse per post om laga kraft för GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg 2017-12-11 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om laga kraft per e-post för detaljplan Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör, Sundbyberg 2017-12-15 Utgående PUL
Expediering av underrättelse per e-post om laga kraft för detaljplan Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör, Sundbyberg 2017-12-15 Utgående Visa dokumentet