Diarienummer KS-0064/2015
Titel Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad (SMN-2224/2014)
Startdatum 2015-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-01
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 - Planuppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden för del av kvarteret Päronet i Ursvik, Sundbyberg 2014-11-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Ansökan 2014-11-11 Inkommande PUL
Planavtal 2015-05-06 Upprättat PUL
Detaljplan för del av kvarteret Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad - beslut om samråd 2015-05-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Päronet 2 Planbeskrivning SAMRÅD 150828 2015-08-28 Upprättat Visa dokumentet
Päronet 2 Plankarta SAMRÅD A2-L 150827-A2-L 2015-08-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 14 september 2015 - Detaljplan för del av kvarteret Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad - beslut om samråd 2015-09-18 Upprättat Visa dokumentet
PM Buller del av kv Päronet 2 150504 2015-09-18 Upprättat Visa dokumentet
PM Markundersökning del av kv Päronet 2 150427 2015-09-18 Upprättat Visa dokumentet
PM Trafik del av kv Päronet 2 150825 2015-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning 20150916 2015-09-17 Inkommande Visa dokumentet
Expediering - Remiss, underrättelse om samråd - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, i Sundbybergs stad 2015-09-22 Utgående Visa dokumentet
Expediering enligt sändlistan. Underrättelse samt annons. 2015-09-22 Utgående PUL
PM Radon korttidsmätning 20150427 2015-09-23 Upprättat Visa fil
1, 2
S1. Samrådsyttrande från Norrvatten 2015-09-23 Inkommande Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från trafikförvaltningen 2015-09-28 Inkommande Visa fil
1, 2
S3. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2015-10-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S4. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniskanämnden 2015-10-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S5. Samrådsyttrande från Svenska kraftnät 2015-10-02 Inkommande Visa fil
1, 2
S6. Samrådsyttrande från Ellevio 2015-10-06 Inkommande Visa fil
1, 2
S7. Samrådsyttrande från Dhr sundbybergsavdelningen 2015-10-08 Inkommande Visa fil
1, 2
S8. Samrådsyttrande från polisen 2015-10-13 Inkommande Visa dokumentet
S9. Samrådsyttrande från trafikverket 2015-10-14 Inkommande Visa fil
1, 2
S10. Samrådsyttrande från Vretmaskin El & Mekanik ABs 2015-10-15 Inkommande Visa fil
1, 2
S11. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2015-10-16 Inkommande Visa fil
1, 2
S12. Samrådsyttrande (ordförande beslut) från förskolenämnden 2015-10-19 Inkommande Visa fil
1, 2
S13. Samrådsyttrande från Skanova 2015-10-19 Inkommande Visa fil
1, 2
S14. Samrådsyttrande från Äldrenämnden 2015-10-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
S15. Samrådsyttrande från Vattenfall 2015-10-20 Inkommande Visa fil
1, 2
S16. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2015-10-20 Inkommande Visa fil
1, 2
S17. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2015-10-20 Inkommande Visa fil
1, 2
S18. Samrådsyttrande från kultur-och fritidsnämnden 2015-11-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S19. Samrådsyttrande från luftfartsverket 2015-12-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik - beslut om granskning 2017-01-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
PM Provtagning porluft - granskning 2017-02-09 Upprättat Visa dokumentet
PM Provtagning inomhusluft - granskning 2017-02-09 Upprättat Visa dokumentet
PM Bullerutredning - granskning 2017-02-09 Upprättat Visa dokumentet
PM Luft- och luktutredning - granskning 2017-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Samrådsredogörelse - granskningshandling 2017-02-17 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning - granskningshandling 2017-02-17 Upprättat Visa dokumentet
PM Kompletterande trafikutredning - granskning 2017-02-17 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta - granskningshandling 2017-02-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 mars 2017 - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik - beslut om 2017-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning 2017-03-24 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om granskning per post och e-post, enligt sändlista för detaljplan för Päronet 2, Sundbybergs stad 2017-03-27 Utgående PUL
Begäran och svar på fråga om anstånd för att inkomma med svar efter granskningsperiod. 2017-03-27 Utgående Visa dokumentet
Begäran och svar om anstånd om förlängd remisstid 2017-03-30 Utgående Visa dokumentet
G1. Granskningsyttrande från Norrenergi AB 2017-03-31 Inkommande Visa fil
1, 2
G2. Granskningsyttrande från privatperson 2017-04-02 Inkommande PUL
G3. Granskningsyttrande från Sollentuna kommun 2017-04-03 Inkommande Visa dokumentet
G4. Granskningsyttrande från Trafikverket 2017-04-03 Inkommande Visa fil
1, 2
G5. Granskningsyttrande från privatperson 2017-04-04 Inkommande PUL
G6. Granskningsyttrande från Luftfartsverket 2017-04-10 Inkommande Visa dokumentet
G7. Granskningsyttrande från trafikförvaltningen 2017-04-10 Inkommande Visa dokumentet
G8. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-04-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
G9. Granskningsyttrande från boende 2017-04-10 Inkommande PUL
G10. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
G11. Granskningsyttrande från Fast Partner AB 2017-04-11 Inkommande Visa dokumentet
G12. Granskningsyttrande från Solna stad 2017-04-13 Inkommande Visa dokumentet
G13. Granskningsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
G14. Granskningsyttrande från Förskolenämnden 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
G15. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2017-04-19 Inkommande Visa fil
1, 2
G16. Granskningsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-04-20 Inkommande Visa dokumentet
G17. Granskningsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-04-20 Inkommande Visa fil
1, 2
G18. Granskningsyttrande från Lantmäteriet 2017-04-21 Inkommande Visa fil
1, 2
G19. Granskningsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
G20. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-04-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Granskningsutlåtande för Päronet 2 - antagandehandling 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
G21. Granskningsyttrande från Stockholm Vatten och Avfall AB 2017-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Planbeskrivning för Päronet 2 - antagandehandling 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
Information inför beslut om antagande för detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad 2017-06-14 Utgående
Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-06-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Plankarta - antagandehandling 2017-07-05 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 18 september 2017 - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundb 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Information inför beslut om antagande för detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad 2017-09-19 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2017 - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbyb 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse per post om godkännande i kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges beslut om antagande 2017-11-16 Utgående Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse per e-post om antagande av detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Sundbyberg 2017-12-05 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse per post om antagande av detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad 2017-12-05 Utgående PUL
Länsstyrelsens beslut att inte pröva antagandebeslut gällande detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad 2017-12-08 Inkommande Visa fil
1, 2
C 434 Laga kraftbevis, planbeskrivning, utlåtande efter granskning och plankarta 2018-01-25 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering av underrättelse om laga kraft per e-post för detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad 2018-01-25 Utgående Visa fil
1, 2
Expedierat underrättelse om laga kraft per post för detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad 2018-01-25 Utgående PUL