Diarienummer KS-0062/2018
Titel Beställning av förhyrning av lokaler i fastigheten Kapellet 1 ”Bristol” i centrala Sundbyberg samt uppdrag om förfrågningsunderlag för kulturverksamhet i lokalerna
Startdatum 2018-01-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beställning av förhyrning av lokaler i fastigheten Kapellet 1 ”Bristol” Sturegatan 39 i centrala Sundbyberg 2018-01-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsunderlag inför sammanträde den 25 januari 2018 2018-01-24 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 januari 2018 - Beställning av förhyrning av lokaler i fastigheten Kapellet 1 ”Bristol” i centrala Sundbyberg samt uppdrag om förfrågningsunderlag för kulturverksamhet i lokalerna 2018-01-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Socialdemokraternas skrivelse den 5 februari 2018 2018-02-05 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 5 februari 2018 2018-02-05 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Beställning av förhyrning av lokaler i fastigheten Kapellet 1 ”Bristol” Sturegatan 39 i centrala Sundbyberg 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Beställning av förhyrning av lokaler i fastigheten Kapellet 1 ”Bristol” Sturegatan 39 i centrala Sundbyberg 2018-02-07 Utgående Visa fil
1, 2