Diarienummer KS-0062/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län om att lämna synpunkter på ansökan från Polismyndigheten om kameraövervakning med drönare
Startdatum 2017-01-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss ansökan om kameraövervakning sökande Polismyndigheten 2017-01-17 Inkommande Sekretess
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län om att lämna synpunkter på ansökan från Polismyndigheten om kameraövervakning med drönare 2017-01-20 Utgående Sekretess
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län om att lämna synpunkter på ansökan från Polismyndigheten om kameraövervakning med drönare 2017-01-20 Upprättat Sekretess
Vänsterpartiets skrivelse den 6 februari 2017 2017-02-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län om att lämna synpunkter på ansökan från Polismyndigheten om kameraövervakning med drönare 2017-02-07 Upprättat Sekretess
Expedierat - Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr 2112-42180-2016 2017-02-10 Utgående Sekretess
Beslut från Länsstyrelsen - Tillstånd till kameraövervakning för polismyndigheten 2017-02-24 Inkommande Sekretess