Diarienummer KS-0062/2015
Titel Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad (SMN-2091/2014)
Startdatum 2015-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-09-10
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2014 - Planuppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden på fastigheten SPIKEN 11-12 2014-10-14 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran om planbesked för en nybyggnation på fastigheterna Spiken 11 och Spiken 12, Järnvägsgatan 54-56 2014-10-20 Inkommande PUL
Planavtal - Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad (SMN-2091/2014) 2015-04-20 Upprättat PUL
Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad (SMN-2091/2014) - beslut om samråd 2015-09-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Planbeskrivning samråd 2015-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta samråd 2015-09-18 Upprättat Visa dokumentet
PM Bullerkartläggning Sundbybergs stad, upprättad 13 maj 2011 av Vectura 2015-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta samråd reviderad 2015-10-20 2015-10-20 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning - oktober 2015 2015-10-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 12 oktober 2015 - Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad (SMN-2091/2014) - beslut om samråd 2015-10-20 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av detaljplan, samrådshandlingar enligt sändlista. Annons samt underrättelse 2015-10-20 Utgående PUL
S1. Samrådsyttrande från Norrvatten 2015-10-22 Inkommande Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2015-10-28 Inkommande Visa fil
1, 2
S3. Samrådsyttrande från Svenska kraftnät 2015-11-02 Inkommande Visa fil
1, 2
S4. Samrådsyttrande från Ellevio 2015-11-02 Inkommande Visa fil
1, 2
S5. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och serviceförvaltningen 2015-11-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
SV: Detaljplan Spiken 11 och Spiken 12. 2015-11-12 Utgående PUL
Samrådsmöte 2015-11-10 Närvarolista 2015-11-12 Upprättat PUL
S6. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-11 Inkommande PUL
1. Mejl från privatperson om underrättelse samt expediering 2015-11-11 Inkommande PUL
2. Mejl från privatperson om underrättelse samt expediering 2015-11-11 Inkommande PUL
Extra utskick samt förlängd remisstid 2015-11-12 Utgående Visa fil
1, 2
S7. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2015-11-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S8. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-13 Inkommande PUL
S9. Samrådsyttrande från Dhr Sundbybergsavdelningen 2015-11-13 Inkommande Visa fil
1, 2
S10. Samrådsyttrande från Norrenergi 2015-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2
SV: Järnvägsgatan 54-56 2015-11-16 Utgående PUL
S11. Samrådsyttrande från Trafikverket 2015-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2
S12. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-17 Inkommande PUL
S13. Samrådsyttrande från Trafikförvaltningen 2015-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2
S14. Samrådsyttrande från Sundbybergs stadskärneförening 2015-11-17 Inkommande Visa dokumentet
S15. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-17 Inkommande PUL
S16. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-18 Inkommande PUL
SV: Byggnation på Spiikens Backe 2015-11-18 Utgående PUL
Byggnation på Spiikens Backe 2015-11-17 Inkommande Visa dokumentet
Byggnad på gården Spiikens Backe 2015-11-17 Inkommande PUL
Byggnation på Spiikens Backe 2015-11-18 Inkommande Visa dokumentet
S17. Samrådsyttrande från Kultur- och fritidsförvaltningen 2015-11-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S18. Samrådsyttrande från Vattenfall Eldistribution 2015-11-18 Inkommande Visa fil
1, 2
S19. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2015-11-19 Inkommande Visa fil
1, 2
S20. Samrådsyttrande från Skanova 2015-11-19 Inkommande Visa fil
1, 2
S21. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-20 Inkommande PUL
S22. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-20 Inkommande PUL
S23. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2015-11-20 Inkommande Visa dokumentet
Mejl från privatperson 2015-11-23 Inkommande PUL
S24. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-23 Inkommande PUL
Detaljplan för Spiken 11 och 12 2015-11-24 Utgående PUL
SV: Skickat från: kontakta-oss 2015-11-24 Utgående Visa dokumentet
S25. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-24 Inkommande PUL
S26. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-25 Inkommande PUL
järnvägsgatan 2015-11-29 Inkommande PUL
S27. Samrådsyttrande från Brf Spiiken Backe 2015-11-25 Inkommande Visa fil
1, 2
S28. Samrådsyttrande från Spikens Samfällighetsförening 2015-11-26 Inkommande Visa fil
1, 2
S29. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-27 Inkommande PUL
S30. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-28 Inkommande PUL
S31. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-28 Inkommande PUL
S32. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-28 Inkommande PUL
S33. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-29 Inkommande PUL
S34. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-29 Inkommande PUL
S35. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-29 Inkommande PUL
S36. Samrådsyttrande från privatpersoner 2015-11-29 Inkommande PUL
S37. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-29 Inkommande PUL
S38. Samrådsyttrande från privatpersoner 2015-11-29 Inkommande PUL
S39. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-29 Inkommande PUL
S40. Samrådsyttrande från privatperson 2015-11-29 Inkommande PUL
S41. Samrådsyttrande från privatpersoner 2015-11-29 Inkommande PUL
S42. Samrådsyttrande från Brf Spiken 10 2015-11-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
SV: Detaljplan för Spiken 11 och 12 2015-12-02 Utgående Visa dokumentet
S43. Samrådsyttrande från luftfartsverket 2015-12-03 Inkommande Visa fil
1, 2
SV: Spiikens Backe 2015-12-10 Utgående Visa dokumentet
Mejlkorrespondens 2016-01-12 Inkommande PUL
Information om det pågående planarbetet för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2016-01-19 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 25 januari 2016 - Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad (SMN-2091/2014) 2016-01-29 Upprättat Visa dokumentet
Information till boende kvarteret Spiken 2016-02-15 Utgående PUL
Frågor och synpunkter om detaljplan från boende i BRF Spiikens backe 13 2016-09-27 Utgående PUL
Samrådsredogörelse för Spiken 11-12 2016-10-20 Upprättat Visa dokumentet
Solstudie, sammanställning av frågor och samtida gårdshus 2016-12-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
VB: gemensamhetsanläggning Spiken 14 ga:1 2017-01-05 Utgående Visa fil
1, 2
Planbeskrivning - granskningshandling 2017-01-19 Upprättat Visa dokumentet
Sammanställning av ritningar, buller, parkering, dagvatten och reviderad situationsplan, upprättade 7 december 2016 och reviderade 16 december 2016 2017-01-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Information om ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56, Sundbybergs stad 2017-02-21 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 mars 2017 - Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad (SMN-2091/2014) 2017-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Dagvattenberäkning för Spiken 11, upprättad 8 februari 2017 av V Company AB 2017-03-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Lägenhetsfördelning Spiken 12 2017-03-30 Inkommande Visa dokumentet
Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad - beslut om granskning 2017-04-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Bebyggelseförslag, solstudier, perspektivbild, planritningar, sektion, fasader och illustrerad situationsplan, från Alessandro Ripellino arkitekter 2017-05-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Bebyggelseförslag och solstudier från Alessandro Ripellino Arkitekter, 20 mars 2017 - granskningshandling 2017-05-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Plankarta - granskningshandling 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 26 juni 2017 - Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad - beslut om granskning 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning för Spiken 11 & 12 - granskningshandling 2017-07-03 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om granskning per post enligt sändlista för detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-07-04 Utgående PUL
Expediering av underrättelse om granskning per e-post enligt sändlista för detaljplan Spiken 11 och 12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-07-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
G1. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2017-07-13 Inkommande Visa dokumentet
G2. Granskningsyttrande från Trafikverket 2017-07-24 Inkommande Visa fil
1, 2
G3. Granskningsyttrande från Polisen 2017-08-07 Inkommande Visa dokumentet
G4. Granskningsyttrande från SLL Trafikförvaltningen 2017-08-14 Inkommande Visa fil
1, 2
G5. Granskningsyttrande från Ellevio AB 2017-08-15 Inkommande Visa fil
1, 2
G6. Granskningsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G7. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G8. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G9. Granskningsyttrande från DHR Sundbybergsavdelningen 2017-08-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Granskningsutlåtande - antagandehandling 2017-08-23 Upprättat Visa dokumentet
G10. Granskningsyttrande från Hyresgästföreningen i Sundbyberg 2017-08-30 Inkommande Visa dokumentet
G11. Granskningsyttrande från Samfälligheten Spiken GA:1 2017-08-29 Inkommande Visa fil
1, 2
G12. Granskningsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-08-29 Inkommande Visa fil
1, 2
G13. Granskningsyttrande från Brf Spiken 13 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2
G14. Granskningsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2
G15. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G16. Granskningsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-08-31 Inkommande Visa dokumentet
G17. Granskningsyttrande från Förskolenämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G18. Granskningsyttrande från boende 2017-08-31 Inkommande PUL
G19. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från kultur- och fritidsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
G20. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G21. Granskningsyttrande från BRF Spiikens backe 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
G22. Granskningsyttrande från Luftfartsverket 2017-09-02 Inkommande Visa fil
1, 2
G23. Granskningsyttrande från BRF Spiken 10 2017-08-30 Inkommande Visa dokumentet
Planbeskrivning för Spiken 11-12 - antagandehandling 2017-09-14 Upprättat Visa dokumentet
G24. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Dagvattenutredning, situationsplan och höjdsättning av planområdet från Markidé Lars Hedman AB 2017-10-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
G25. Granskningsyttrande från Trafikverket 2017-10-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Information inför beslut om antagande för detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-10-16 Utgående
Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-10-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Ritningar från Ripellino Arkitekter, solstudier, bebyggelseförslag m.m. - antagandehandlingar 2017-10-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Svar om granskningsyttrande gällande plankartan för Spiken 11 och 12 2017-10-24 Inkommande Visa dokumentet
Plankarta - antagandehandling 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 - Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad (SMN-2091/2014) 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om godkännande efter granskning per post gällande Spiken 11 och 12 2017-12-08 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse per e-post om godkännande efter granskning för detaljplan Spiken 11 och 12, Sundbybergs stad 2017-12-11 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 - Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om antagande per post för detaljplan Spiken 11 och 12, Sundbybergs stad - besvärsberättigade 2017-12-27 Utgående PUL
Expediering av underrättelse per post och e-post om antagande av detaljplan för Spiken 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-12-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Länsstyrelsens beslut att inte pröva kommunfullmäktiges antagandebeslut 2018-01-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Överklagan per post (original) gällande byggnation av innergårdarna Spiken 11 och 12 2018-01-08 Inkommande PUL
Rättidsprövning av överklagan gällande byggnation Spiken 11 och 12 2018-01-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av kopia per post för rättidsprövning av överklagan avseende detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2018-01-08 Utgående PUL
Överklagan per post (original) gällande Spiken 11 och 12 2018-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Rättidsprövning av överklagan gällande Spiken 11 och 12 2018-01-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av kopia per post för rättidsprövning av överklagan avseende detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2018-01-19 Utgående
Följebrev till mark- och miljödomstolen för expediering av inkomna överklaganden samt planpärm i sin helhet (original) 2018-01-19 Utgående PUL
Mål nr P491-18 hos mark- och miljödomstolen 2018-01-25 Upprättat
Mark- och miljödomstolens dom i mål nr P 491-18 2018-08-08 Inkommande PUL
Mark- och miljödomstolens dom i mål nr P 491-18 - bortredigerad enl. PUL 2018-08-08 Upprättat Visa dokumentet
Laga kraft bevis för Spiken 11-12 2018-08-29 Upprättat Visa dokumentet
C 439 Planbeskrivning, Granskningsutlåtande och plankarta 2018-08-29 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse om laga kraft per e-post, Spiken 11-12 2018-09-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Expediering av underrättelse om laga kraft per post, Spiken 11-12 2018-09-04 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om laga kraft besvärsberättigad per post, Spiken 11-12 2018-09-04 Utgående PUL