Diarienummer KS-0060/2015
Titel Detaljplan för fastigheten SUNDBYBERG 2:11, nedgrävning av järnvägen samt utveckling av stadskärnevisionen i centrala Sundbyberg (SMN-1313/2011)
Startdatum 2015-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2014 - Planuppdrag för järnvägsområdet i centrala Sundbyberg 2014-06-09 Inkommande PUL
Planprogram för järnvägsområdet i centrala Sundbyberg, fastigheten Sundbyberg 2:11 m.fl. angränsande områden som berörs av förändringar av stadskärnan till följd av nedgrävningen av järnvägen 2016-01-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Detaljplan för fastigheten SUNDBYBERG 2:11, nedgrävning av järnvägen samt utveckling av stadskärnevisionen i centrala Sundbyberg, planprogram 2016-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna 2016-02-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Mejlkorrespondens med privatperson 2016-02-08 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 15 februari 2016 - Planprogram för järnvägsområdet i centrala Sundbyberg, fastigheten Sundbyberg 2:11 m.fl. angränsande områden som berörs av förändringar a 2016-02-17 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 15 februari 2016 2016-02-19 Inkommande Visa dokumentet
Principöverenskommelse mellan Trafikverket och Solna stad inför utredning av tunnelförläggning av Huvudstaleden i Solna och planläggning av Mälarbanan genom Solna. KS/ 2015:604 2016-02-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Planprogram för Sundbybergs stadskärna samrådsförslag 2016-04-01 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning 20160330 2016-04-01 Inkommande PUL
Samrådshandlingar expedierade enligt sändlista, underrättelse samt annons 2016-04-01 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
S1. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-04 Inkommande PUL
S2. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-04 Inkommande PUL
S3. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-04 Inkommande PUL
S4. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-04 Inkommande PUL
S5. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-05 Inkommande PUL
S6. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-05 Inkommande PUL
S7. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-06 Inkommande PUL
S8. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-06 Inkommande PUL
S9. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-06 Inkommande PUL
S10. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-06 Inkommande PUL
S11. Samrådsyttrande från försvarsmakten 2016-04-07 Inkommande Visa fil
1, 2
S12. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-07 Inkommande PUL
S13. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-07 Inkommande PUL
S14. Samrådsyttrande från Teliasonera 2016-04-08 Inkommande Visa fil
1, 2
S15. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-08 Inkommande PUL
S16. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-08 Inkommande PUL
S17. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-09 Inkommande PUL
S18. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-09 Inkommande PUL
S19. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-10 Inkommande PUL
S20. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-10 Inkommande PUL
S21. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-10 Inkommande PUL
S22. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-11 Inkommande PUL
S23. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-11 Inkommande PUL
S24. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-11 Inkommande PUL
S25. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-11 Inkommande PUL
S26. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-12 Inkommande PUL
S27. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-12 Inkommande PUL
S28. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-12 Inkommande PUL
S29. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-12 Inkommande PUL
S30. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-13 Inkommande PUL
S31. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-13 Inkommande PUL
S32. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-14 Inkommande PUL
S33. Samrådsyttrande från Sollentuna kommun 2016-04-14 Inkommande Visa dokumentet
S34. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-14 Inkommande PUL
S35. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-14 Inkommande PUL
S36. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-14 Inkommande PUL
S37. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-14 Inkommande PUL
S38. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-15 Inkommande PUL
S39. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-16 Inkommande PUL
S40. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-16 Inkommande PUL
S41. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-17 Inkommande PUL
S42. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-18 Inkommande PUL
S43. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-18 Inkommande PUL
S44. Samrådsyttrande från lanmäteriet 2016-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2
S45. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-18 Inkommande PUL
S46. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-18 Inkommande PUL
S47. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-18 Inkommande PUL
S48. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-19 Inkommande PUL
S49. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-19 Inkommande PUL
S50. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-19 Inkommande PUL
S51. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-19 Inkommande PUL
S52. Samrådsyttrande från anonym 2016-04-19 Inkommande Visa dokumentet
S53. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2016-04-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
S54. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-19 Inkommande PUL
S55. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-19 Inkommande PUL
S56. Samrådsyttrande från Brf Posten 6 2016-04-22 Inkommande Visa dokumentet
S57. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-20 Inkommande PUL
S58. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-20 Inkommande PUL
S59. Samrådsyttrande från storstockholms brandförsvar 2016-04-21 Inkommande Visa fil
1, 2
S60. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-21 Inkommande PUL
S61. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-21 Inkommande PUL
S62. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-22 Inkommande PUL
S63. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-22 Inkommande PUL
S64. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S65. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S66. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-26 Inkommande PUL
S67. Samrådsyttrande från Anti-Corrosion Fastighets AB 2016-04-25 Inkommande Visa dokumentet
S68. Samrådsyttrande från Skandia fastigheter 2016-04-29 Inkommande Visa dokumentet
S69. Samrådsyttrande från Humlegården Fastigheter AB 2016-04-29 Inkommande Visa dokumentet
S70. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S71. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S72. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-22 Inkommande PUL
S73. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-22 Inkommande PUL
S74. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-22 Inkommande PUL
S75. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-23 Inkommande PUL
S76. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-23 Inkommande PUL
S77. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-23 Inkommande PUL
S78. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-24 Inkommande PUL
S79. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-24 Inkommande PUL
S80. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-24 Inkommande PUL
S81. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-24 Inkommande PUL
S82. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-24 Inkommande PUL
S83. Samrådsyttrande från Norrvatten 2016-04-25 Inkommande Visa dokumentet
S84. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-25 Inkommande PUL
S85. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-25 Inkommande PUL
S86. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-25 Inkommande PUL
S87. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-25 Inkommande PUL
S88. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-25 Inkommande PUL
S89. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-25 Inkommande PUL
S90. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2016-04-25 Inkommande Visa fil
1, 2
S91. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-25 Inkommande PUL
S92. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-25 Inkommande PUL
S93. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-25 Inkommande PUL
S94. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-25 Inkommande PUL
S95. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-25 Inkommande PUL
S96. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-25 Inkommande PUL
S97. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-26 Inkommande PUL
S98. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-26 Inkommande PUL
S99. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-26 Inkommande PUL
S100. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-26 Inkommande PUL
S101. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-26 Inkommande PUL
S102. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-26 Inkommande PUL
S103. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-26 Inkommande PUL
S104. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-26 Inkommande PUL
S105. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-26 Inkommande Visa dokumentet
S106. Samrådsyttrande från Nätverket Trivsam Stadskärna i Sundbyberg 2016-04-29 Inkommande Visa dokumentet
S107. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-27 Inkommande PUL
S108. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-27 Inkommande PUL
S109. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-27 Inkommande PUL
S110. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-27 Inkommande PUL
S111. Samrådsyttrande från Fabegé 2016-04-27 Inkommande Visa fil
1, 2
S112. Samrådsyttrande från Vasakronan 2016-04-27 Inkommande Visa fil
1, 2
S113. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-27 Inkommande PUL
S114. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-27 Inkommande PUL
S115. Samrådsyttrande från Dhr Sundbybergsavdelningen 2016-04-27 Inkommande Visa fil
1, 2
S116. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-27 Inkommande PUL
S117. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-27 Inkommande PUL
S118. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S119. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S120. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S121. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S122. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S123. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S124. Samrådsyttrande från Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-28 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S125. Samrådsyttrande från Svenska kraftnät 2016-04-28 Inkommande Visa fil
1, 2
S126. Samrådsyttrande från Marabouparken konsthall 2016-04-28 Inkommande Visa dokumentet
S127. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S128. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S129. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S130. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S131. Samrådsyttrande från Stockholms läns museum 2016-04-28 Inkommande Visa fil
1, 2
S132. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S133. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S134. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S135. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S136. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-28 Inkommande PUL
S137. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S138. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S139. Samrådsyttrande från Stadsmiljö- och tekniska nämnden 2016-04-29 Inkommande Visa fil
1, 2
S140. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S141. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S142. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S143. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S144. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S145. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S146. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S147. Samrådsyttrande från Brf Stora Berg 2016-04-29 Inkommande Visa dokumentet
S148. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S149. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S150. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S151. Samrådsyttrande från Skanova 2016-04-29 Inkommande Visa fil
1, 2
S152. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S153. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S154. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S155. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S156. Samrådsyttrande från Kåges Herr AB 2016-04-29 Inkommande Visa dokumentet
S157. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S158. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S159. Samrådsyttrande från Alecta 2016-04-29 Inkommande Visa fil
1, 2
S160. Samrådsyttrande från Trafikförvaltningen, Sockholms läns landsting 2016-04-29 Inkommande Visa fil
1, 2
S161. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S162. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S163. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S164. Samrådsyttrande från Polisen 2016-04-29 Inkommande Visa fil
1, 2
S165. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S166. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S167. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S168. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S169. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S170. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S171. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S172. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-29 Inkommande PUL
S173. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S174. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S175. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S176. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S177. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S178. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S179. Samrådsyttrande från AMF Fastigheter 2016-04-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S180. Samrådsyttrande från Brf Spiken 10 2016-04-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S181. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S182. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S183. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S184. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S185. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S186. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S187. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S188. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S189. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S190. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S191. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S192. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S193. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S194. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S195. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S196. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S197. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S198. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S199. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S200. Samrådsyttrande från privatperson 2016-04-30 Inkommande PUL
S201. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S202. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S203. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S204. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S205. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S206. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S207. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S208. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S209. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S210. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S211. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S212. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S213. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S214. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S215. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S216. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S217. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S218. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S219. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S220. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S221. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S222. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S223. Samrådsyttrande från Sundbybergs stadskärneförening 2016-05-01 Inkommande Visa dokumentet
S224. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S225. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S226. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S227. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S228. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S229. Samrådsyttrande från Sundbybergs Stadsmuseum 2016-05-01 Inkommande Visa fil
1, 2
S230. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S231. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S232. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S233. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S234. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S235. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S236. Samrådsyttrande från privatperson 2016-05-01 Inkommande PUL
S237. Samrådsyttrande från Sven A Hermelin AB 2016-05-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5