Diarienummer KS-0059/2017
Titel Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Innebandy
Startdatum 2017-01-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Innebandy 2017-01-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Innebandy 2017-02-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Innebandy 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag - Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Innebandy 2017-03-20 Utgående Visa fil
1, 2
Ekonomisk redovisning av statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Innebandy 2017-10-10 Inkommande PUL