Diarienummer KS-0058/2017
Titel Direktiv till ombud vid årsstämma Sthlm6000+ den 29 mars 2017
Startdatum 2017-01-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse till årsstämma Sthlm6000+ 2017 2017-01-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Direktiv till ombud vid årsstämma i Sthlm6000+ den 29 mars 2017 2017-01-18 Utgående Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 13 mars 2017 2017-03-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Direktiv till ombud vid årsstämma i Sthlm6000+ den 29 mars 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Handlingar till årsstämma Sthlm6000+ den 29 mars 2017 2017-03-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6